Všetky kategórie
EN
Konzistentnosť pre vysokú kvalitu a vynikajúce služby

Domov> Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Naposledy aktualizované 17. júna 2022 používateľom JONOVA


Spoločnosť JONOVA vytvorila tieto zásady ochrany osobných údajov pre webovú stránku www.jonovacorp.com. Chceme, aby návštevníci našej lokality vedeli, ako ich používame a zdieľameRIOpisujeme to v týchto zásadách


Tieto Zásady ochrany osobných údajov vás budú informovať o kategóriách osobne identifikovateľných informácií, ktoré zhromažďujeme, kategóriách tretích strán, s ktorými môžu byť informácie zdieľané, o možnostiach, ktoré musíte skontrolovať a požiadať o zmeny vašich osobných údajov.Čo sú to „Osobné informácie“?


Frázy „osobne identifikovateľné informácie“ a „osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie, ktoré vám umožňujú kontaktovať vás fyzicky alebo online, ako je vaše meno a priezvisko, fyzická adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo iné identifikačné údaje uchovávané v kombinácii s akýmikoľvek z vyššie uvedeného.Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?


Keď navštívite stránku alebo s nami komunikujete prostredníctvom stránky alebo e-mailu, môžeme zhromažďovať nasledujúce typy informácií:


Automatické informácie: Môžeme automaticky sledovať a zhromažďovať adresu internetovej domény, server domény, typ počítača a typ webového prehliadača používaného na návštevu našej stránky. Tento typ informácií (často označovaný ako prevádzkové údaje) zostane anonymný a nepovažuje sa za osobný údaj, kým nám dobrovoľne neposkytnete osobne identifikovateľné informácie, ktoré sú spojené s prevádzkovými údajmi. Údaje o návštevnosti nám pomáhajú analyzovať, ako sa stránka používa, a sú užitočné pri analýze používania stránky a zlepšovaní vášho zážitku na stránke.


Cookies: Rovnako ako mnoho webových stránok používame počítačové „cookies“, čo sú malé množstvá údajov, ktoré prenášame na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehliadača. Keď navštívite stránku, zhromažďujeme informácie v súbore cookie. Súbory cookie umožňujú našim systémom rozpoznať vás, poskytovať vám funkcie, sledovať vaše návštevy a predaj, spracovávať vaše objednávky a/alebo analyzovať vaše používanie stránky. Môžeme používať súbory cookie, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené reklamy. Možno budete môcť nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie alebo aby sa vás spýtal, či chcete prijať konkrétny súbor cookie. Existujú aj pomocné programy tretích strán, ktoré vám pomôžu anonymne navštíviť webové stránky. Ak vás v dôsledku vašich nastavení nedokážeme rozpoznať, nebudeme vám môcť poskytnúť prispôsobené prostredie na našej stránke, napríklad budete musieť znova zadať osobné údaje pri každom zadaní objednávky namiesto automaticky rozpoznaný.


Informácie, ktoré nám poskytnete: Osobné údaje od vás dostávame, keď vyplníte online formulár (napríklad keď sa prihlásite na odber e-mailov alebo bulletinov, požiadate o katalóg alebo iné informácie, zaregistrujete sa na odber katalógov alebo iných informácií alebo sa zúčastníte propagácie alebo súťaže ), zadajte objednávku, vytvorte alebo upravte svoj profil na stránke alebo nám ho odovzdajte iným spôsobom. V takom prípade nám môžete poskytnúť informácie o vás, ako je vaše meno, fyzická adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, vek, príjem, kreditná karta a iné fakturačné údaje, dátum narodenia, pohlavie, povolanie, osobné záujmy alebo koníčky atď. Je úplne na vás, či tieto informácie poskytnete. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť niektoré alebo všetky informácie, možno nebudete môcť nakupovať produkty, dostávať informačné bulletiny, katalógy alebo iné informácie alebo pristupovať k iným službám, funkciám alebo obsahu na Stránke. Môžeme tiež viesť záznamy o vašich nákupoch a iných transakciách s touto stránkou. Stránka nebude uchovávať informácie o kreditnej karte ani zdieľať dočasné informácie o kreditnej karte s inými tretími stranami, než sú jej poskytovatelia obchodných služieb.


E-mailová komunikácia: Môžeme uchovávať všetky alebo časti e-mailov, ktoré posielate našim zamestnancom alebo firemným e-mailovým účtom, a môžeme tieto informácie kombinovať s inými informáciami. Aby sme nám pomohli s našimi e-mailovými iniciatívami, môžeme dostať potvrdenie, keď otvoríte e-mail, ktorý vám pošleme, ak váš počítač podporuje takéto funkcie.Používanie informácií o vás.


Vaše osobné údaje používame na vykonávanie našej obchodnej činnosti, ako je vypĺňanie, odosielanie a sledovanie vašich objednávok, zasielanie informácií, ponúk alebo propagačných akcií, alebo na to, aby sme vás kontaktovali z iných dôvodov (ako napríklad požiadať o aktualizované alebo opravené informácie, napr. objednať na dokončenie doručenia objednávky alebo vás kontaktovať, aby sme vás informovali o aktualizáciách obsahu, produktov alebo služieb). Pri vykonávaní našej činnosti môžeme tiež analyzovať osobné údaje na individuálnom alebo súhrnnom základe, ako napríklad vykonávať štatistickú analýzu demografických údajov používateľov, hodnotiť používanie rôznych častí stránky, našich produktov a služieb a upravovať existujúci a vyvíjať nový obsah. , služby a produkty.Zdieľanie informácií o vás.


Osobné údaje (okrem informácií o kreditných kartách) môžeme zdieľať so spoločnosťami a jednotlivcami, ktorí vykonávajú funkcie v našom mene, alebo môžu zhromažďovať osobné údaje v našom mene a poskytovať nám ich. Príklady takýchto funkcií zahŕňajú spracovanie kreditných kariet alebo elektronických šekov, plnenie predplatných a iných objednávok, správu a používanie počítačových súborov cookie, doručovanie balíkov, odosielanie poštových zásielok a e-mailov, správu údajov, odstraňovanie opakujúcich sa informácií zo zoznamov zákazníkov, analyzovanie údajov, poskytovanie marketingová pomoc a poskytovanie služieb zákazníkom. Majú prístup k osobným údajom potrebným na výkon svojich funkcií, ale nie sú oprávnení ich používať na iné účely.


Pri prevádzkovaní nášho podnikania môžeme predať alebo kúpiť stránky, spoločnosti alebo aktíva. Pri takýchto transakciách budú osobné údaje vo všeobecnosti jedným z prevádzaných obchodných aktív. V nepravdepodobnom prípade, že spoločnosť alebo v podstate všetky jej aktíva získa, budú osobné informácie samozrejme jedným z prevedených aktív.


Vaše osobné údaje zverejníme, keď sa domnievame, že takéto zverejnenie je vhodné na: (i) dodržanie zákona alebo súdneho príkazu alebo iného právneho procesu; (ii) chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť Spoločnosti, Stránky, našich používateľov alebo iných; alebo (iii) presadzovať naše zmluvné podmienky.Security.


Na stránku zahrňujeme bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je chrániť prístup k vašim osobným údajom na našej stránke a zabrániť ich strate, zneužitiu alebo zmene. Žiaľ, žiadny prenos dát cez internet alebo na počítači nemôže byť 100% bezpečný. V dôsledku toho, hoci sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nie sme schopní zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré vlastníme. Je tiež dôležité, aby ste sa chránili pred neoprávneným prístupom alebo použitím vášho používateľského mena, hesla a počítača. Uistite sa, že ste sa odhlásili zo svojho účtu na našej stránke a po dokončení návštevy stránky zatvorili okno prehliadača. Ak tak neurobíte, môžete tým tretím stranám uľahčiť prístup k vašim osobným údajom, ich získavanie a používanie. Musíte nás bezodkladne informovať, ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo použitiu vášho používateľského mena alebo hesla bez povolenia. V takom prípade toto používateľské meno alebo heslo zrušíme a podľa toho aktualizujeme naše záznamy.Odkazy na iné stránky.


Stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky. Ak použijete tieto odkazy, opustíte túto stránku. Nie sme zodpovední za súkromie alebo iné praktiky alebo obsah takýchto webových stránok. Neschvaľujeme, nezaručujeme ani neposkytujeme žiadne vyhlásenia o žiadnej takejto webovej lokalite alebo o akýchkoľvek informáciách, softvéri alebo iných produktoch alebo materiáloch, ktoré sa na nich nachádzajú, o žiadnych výsledkoch, ktoré možno získať z používania takýchto webových stránok. Ak sa rozhodnete vstúpiť na ktorúkoľvek zo stránok tretích strán prepojených s touto stránkou, váš prístup, používanie alebo interakcia s takýmito inými stránkami je výlučne na vaše vlastné riziko.Verejné fóra.


Stránka vám môže sprístupniť chatovacie miestnosti, oblasti so zoznamom úloh, nástenky, diskusné skupiny a ďalšie interaktívne oblasti. Prosím, pochopte, že akékoľvek informácie, ktoré sú zverejnené v týchto oblastiach, sa stávajú verejnými informáciami. Nemáme žiadnu kontrolu nad jeho používaním a mali by ste byť opatrní, keď sa rozhodnete zverejniť akékoľvek osobné alebo akékoľvek iné informácie o sebe. Informácie prezentované v týchto oblastiach odrážajú názory jednotlivých používateľov alebo hostiteľov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností.Podmienky používaniaRevízie.


Ak sa rozhodnete navštíviť Stránku, vaša návšteva a akýkoľvek spor o súkromie podliehajú Zásadám ochrany osobných údajov zverejneným na Stránke z času na čas a našim Podmienkam používania, vrátane obmedzení škôd a uplatňovania práva štátu Michigan.Otázky a pripomienky


Ak máte akékoľvek obavy o súkromie na stránke, pošlite nám podrobný popis na adresu [chránené e-mailom] a pokúsime sa to zvážiť a vyriešiť spôsobom, ktorý rešpektuje vaše obavy a zároveň nám umožní vykonávať naše podnikanie.Aktualizácie a zmeny Zásad ochrany osobných údajov; Dátum účinnosti.


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez upozornenia doplniť, zmeniť, aktualizovať alebo upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov jednoduchým zverejnením takejto zmeny, aktualizácie alebo úpravy na Stránke. Každá takáto zmena, aktualizácia alebo úprava nadobudne účinnosť okamžite po zverejnení na stránke. Na informácie, ktoré zhromažďujeme, sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov platné v čase ich použitia. Môžeme vám posielať pravidelné e-maily s pripomienkami našich upozornení a podmienok, pokiaľ ste nám nedali pokyn, aby sme to neurobili, ale mali by ste často kontrolovať našu stránku, aby ste videli posledné zmeny.